top of page

Miksi tietoisuus on tärkeää?

Minut on lapsesta saakka tehnyt surulliseksi ja vihaiseksi nähdä ihmisten, erityisesti lasten, tyttöjen ja naisten kärsivän eriarvoisuudesta, väkivallasta ja hyväksikäytöstä. Huomaan, että samoja asioita tuodaan esille mediassa ja uutisissa vuosikymmenestä toiseen. Emme ole tehneet tarpeeksi minun elinaikanani.

 

Ihailen sitä, miten tietoisuus ilmastonmuutoksesta on viime aikoina korottanut ääntään kaikkialla maailmassa, ja olen huolissani tuhoavan johtajuuden vastavoimista. Jos emme toimi kehittääksemme ja muuttaaksemme tapaamme johtaa itseämme ja maailmaamme, jatkamme vastakkainasettelua, eikä siitä seuraa hyvää.

 

Me kaikki olemme osa tätä maailmaa, universumiamme, jossa kaikki on yhteydessä. Älä sulje silmiäsi ja jatka elämääsi ryhtymättä toimiin. Auttaa yksilöitä, järjestöjä, hallituksia ja johtajia tulemaan tietoisiksi vaikutuksestaan on elämäntehtäväni. On sinun ja minun, MEIDÄN VASTUULLAMME tehdä rauha ja varmistaa hyvä elämä lapsillemme ja maapallolle.

Tämän vuoksi perustin Conscious Leadership Coaching Oy:n vuonna 2019. Tajusin, että voin yhdistää kokemukseni johtamisen kehittämistyöstä sosiaaliseen vastuuseen ja vaikuttaa. Kaiken tämän tuloksena aloitimme Coaching ohjelman naisille Nairobissa, Keniassa yhdessä Aina Giving organisaation kanssa. Tämä matka on vasta alkamassa monien suunnitelmien kanssa, jotka alkavat johtaa mahtaviin tuloksiin.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, jakamaan viisauttasi, neuvomaan tai jotenkin osallistumaan matkaan, ota yhteyttä. Olemme tässä yhdessä. 

Tiedostava johtaminen

What Is The Impact of Your Leader Within

Tiedostava johtaminen tasapainottaa globaalin yhteisen hyvän ja yksilön omat edut.  Se on johtajuutta, jota ohjaa visio ja arvot, jotka tähtäävät paitsi organisaation menestykseen myös kaikkien hyvinvointiin sidosryhmät, mukaan lukien työntekijät, asiakkaat, sijoittajat, kumppanit, yhteiskunta ja ympäristö.

- Kansainvälinen tietoisen johtamisen keskus -Tietoiset johtajat puhuvat rehellisesti, johtavat aidosti ja pitävät itseään tilivelvollisina. He kuuntelevat tarkoituksenaan ymmärtää, eivät vain vastata, ja he tekevät sen olemalla sopusoinnussa itsensä ja ympäröivän maailman kanssa.

- Forbes -

Yhdessä muiden coachien kanssa ympäri maailmaa haluamme osallistua yhteisen hyvän eteen pro bono -valmennusohjelmilla Keniassa. Rahoittamisen sijaan, voimannutamme ohjelmiin osallistuvia henkilöitä mahdollistamaan asioita heidän elämässään.  Viimeisin ohjelmamme oli tiimi- ja yksilö coaching ohjelma  suomalais-kenialaiselleHome Street Home ry:lle.

Co-Active Leadership malli

Tiedostavan johtamisen kautta sinä:

Ymmärrät paremmin vaikutustasi maailmaan ympärilläsi

Opit navigoimaan konflikteissa, antamaan ja vastaanottamaan  palautetta ja palautumaan reaktioistasi

Opit käymään keskusteluja, jotka syventävät vuorovaikutusuhteita muiden kanssa

Tiedät kuinka rauhoittua reagoimisen sijaan, asettaen vuorovaikutussuhteen etusijalle

Venyttää itseäsi, kykyjäsi ja toimintaasi mielikuvituksesi ja mukavuusalueesi yli

Opit muotoilemaan tehokkaita kysymyksiä, jotka herättävät keskusteluja, joita tarvitaan oman ja muiden johtajuuden kasvattamiseen

Co-Active Leadership

marika-nikkinen-co-active-coaching-image

ASIAKAS CASET

Olen tehnyt pro bono -valmennusta REDI Schoolin työntekijöille vuodesta 2018. Rakastan työtäni ja haluan laittaa hyvän kiertämään. REDI School on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka opettaa teknologiaa murtaakseen esteitä ja yhdistääkseen tulevaisuuden digitaaliset johtajat Münchenissä, Berliinissä, Tanskassa ja verkossa.

”Olin yllättynyt, että saavutin tänä vuonna paljon itselleni asettamiani tavoitteita. Opin, että epäonnistuminen on ok, ja asioiden hallitseminen vaatii aikaa ja ettei koskaan ole liian myöhäistä hallita elämäänsä. Olen itsevarmempi, ymmärrän tunteitani paremmin ja rakastan itseäni enemmän.  Kun aloin tehdä asioita, joista pidän, kaikki muuttui rentouttavammaksi ja olin keskittyneempi. Tuntuu kuin hyvä tarttuisi kaikkeen mitä teen eri elämän osa-alueilla. 

Dingle

Itseohjautuvat tiimit

Olen tukenut Dingleä heidän matkallaan muuttaa tapaa, jolla he johtavat yritystä; perinteisemmistä tavoista itseohjautuvaan suuntaan. Olemme työskennelleet yhdessä organisaation kehittämisen, itsejohtamisen sekä yksilöiden ja tiimien tukemisen pohjalta.


Olemme mitanneet kehitystäTeambook Team Quality Survey, ensin tammikuussa 2019 ja nyt elokuussa 2019 ja tulokset antavat positiivista sysäystä eteenpäin ja osoittavat selkeitä kehitystehtäviä. Tehtäväni on ollut neuvoa/konsultoida, ohjata työpajoja sekä coachata tiimejä ja yksilöitä.

Hill Audit

Johtamisen valmennus

Hill Auditia varten suunnittelin ja toteutin viiden kuukauden johtamisvalmennusohjelman kahdelle uudelle johtoryhmän jäsenelle. Sukelsimme aiheisiin, keitä he ovat johtajina, mikä on heidän vaikutuksensa, kuinka kasvaa ja kehittyä johtajana heidän yksilöllisistä tarpeistaan jne. Käytin Barret Personal Values Assessment työkaluja prosessin tukemisessa.  

”Tässä prosessissa minulle oli tärkeintä ymmärtää paremmin missä olen nyt kehityspolullani Barretin Seven Levels of Consciousness -mallin avulla, kuinka voin vaikuttaa muihin kiinnittämällä huomiota kuuntelemiseen, syventää oppimistani arvoistani ja tukea palautekulttuuria. Olen erittäin tyytyväinen Marikaan valmentajana ja siihen, kuinka hän toteutti ohjelman.


Suunnittelin ja toteutin koko Hill Audit -tiimille aming The Time -työpajan hyvinvoinnista ja siitä, miten he voivat yksilöllisesti ja tiiminä huolehtia ja tukea toistensa hyvinvoinnista.

Todella hyödyllinen aihe ja helppo toteuttaa keskustelut tällaisessa pienemmässä työyhteisössä. Valmentaja johti hyvin keskustelua ja piti jokaisen vastausta arvokkaana.”

“Mielestäni valmennus oli sisällöltään erittäin hyvä ja pidin Marikan rennosta valmennustyylistä. Positiivista oli, että valmennuksen sisältö oli mitoitettu juuri oikein käytettävissä olevaan aikaan (eli ei liikaa asiaa lyhyessä ajassa).”

“Hyvä innostava valmentaja ja aihekokonaisuus”

MPY

Johtoryhmän valmennus

Olen työskennellyt MPY:n johtoryhmän kanssa tammikuusta 2019 lähtien. Aloitimme Barretin Small Group Assesment  arvioinnin avulla lisäämään ymmärrystämme johtoryhmän dynamiikan nykytilasta.

 

Tulosten perusteella aloimme työskennellä yhtenäisemmän tiimin eteen. Päätimme tehdä johtaoryhmän jäsenille Barret Leadership Value Assessments (360) arvioinnit, jotta kaikki johtoryhmän jäsenet voisivat saaada palautetta henkilökohtaisiin kehityssuunnitelmiinsa.

 

Tehtäväni MPY:ssä on ollut valmentaa johtajia heidän kehityksessään, ohjata työpajoja ja tukea toimitusjohtajaa johtoryhmän kehittämisessä.

Johtoryhmämme oli sulautumisen jälkeen epäyhtenäinen. Marikan mentoroinnilla ja valmennuksella sekä tiimi- että yksilötasolla pystyimme yhtenäistämään johtoryhmän vuorovaikutusta, jolloin saimme takaisin menetetyn mojon. Barrettin arvopohjainen johtamisjärjestelmä on erittäin tehokas työkalu johtamisen muuttamiseen missä tahansa yrityksessä, varsinkin kun ohjauksessa on niin lahjakas ja sydämellinen valmentaja kuin Marika. Suosittelen häntä jokaiselle yritykselle tai johtajalle, joka haluaa astua arvopohjaisen johtamisen matkalle.

Pekka Mettälä toimitusjohtaja, MPY

YritysHelsinki
Coaching

YritysHelsingin kanssa olen työskennellyt  coachina syksystä 2018 lähtien. Tuen työntekijöitä monissa heidän elämäänsä ja työhönsä liittyvissä asioissa. Tavoitteenamme on tukea työntekijöiden työhyvinvointia ja ammatillista kasvua. Työntekijät varaavat minulle kertaluonteisia tai säännöllisesti.

“Keskustelut ovat syventäneet omaa ajattelua siitä, mikä on itselle tärkeää, ja edistänyt osaltaan itsereflektiota. Myös käytetty malli on erittäin mielenkiintoinen, ja olisi mielenkiintoista soveltaa sen tyyppistä ajattelua myös omassa työssä kanssa.

 

”Coachingin on tuonut uutta näkökulmaa niin työhön kuin vapaa-aikaankin. Coaching on ollut kokonaisvaltaista ja henkilösti tuonut useita oivalluksia.”

 

”Coaching on ”pakottanut” ajattelemaan omaa jaksamista, hyvinvointia ja työntekoa, ja yleensä koko elämääkin! Mm. ajankäytön priorisointi, uusien ajatusten herättäminen, konkreettiset neuvot ja harjoitteet, keskustelu haasteista ja vahvuuksista.”

 

“On ollut hyödyllistä jakaa ulkopuolisen kanssa työhön ja saa tukea. Varmistusta omaan ammatti-identiteettiin.”

AXA:n kanssa olen auttanut pohjoismaisia johtajia nopeuttamaan kulttuurin muutosta. Projektimme alkoi vuonna 2019 ja jatkuu edelleen. Olen työskennellyt johtajien ja monikulttuuristen tiimien kanssa tarjoten heille työkaluja, valmennusta ja koulutusta itsejohtajuudesta. Olemme työskennelleet syvällisesti henkilökohtaisten/organisaation arvojen, motivaation, puolustusmekanismiemme, konfliktien ratkaisemisen sekä palautteen kysymisen, antamisen ja vastaanottamisen parissa.

"Coaching workshopit Marikan kanssa ovat olleet oivaltavia ja inspiroivia. Emme ole koskaan aikaisemmin käyneet näin avointa keskustelua tiimissämme. Mielestäni on tärkeää ja arvokasta jatkaa työtä sekä henkilökohtaisella että tiimitasolla."

Kerron mielelläni lisää, joten ota yhteyttä tai varaa tapaaminen, jotta voimme tutustua toisiimme ja aloittaa yhteisen matkamme suunnittelu!

bottom of page