top of page
People During Workshop

Johtamisen valmennus

Kuka olet johtajana?

Johtajuudella ei ole "maaliviivaa". Olemme kaikki elinikäisellä johtajuuden matkalla, ja jokaisen ihmisen matka on heille ainutlaatuinen.

Coaching auttaa sinua venyttämään näkölinjaasi, pääsemään pois mukavuusalueeltasi ja kasvamaan matkan varrella. Se on tapa ymmärtää paremmin omaa matkaasi – auttaa sinua suunnittelemaan omaa elämäntehtävääsi löytämällä uudelleen rohkeutesi olla se, mitä haluat olla, jotta voit luoda sen, mitä haluat luoda.

 

Tuomme jokaiseen elämän rooliin ainutlaatuisen persoonallisuutemme ja arvomaailmamme. Haastan sinut maksimoimaan potentiaalisi ja käyttämään sitä kaikissa elämän rooleissa.

 

Käytän työssäni Co-Active Leadership -mallia. Tarvittaessa ja/tai haluttaessa voimme käyttääBarret Value Centerin työkalut johtajilletukemaan kehitysmatkaasi. 

marika-nikkinen-co-active-coaching-image

Johtamiskulttuurityö

Mikä on organisaatiosi johtajuuden VISIO?

Tietoinen johtaminen on kriittinen elementti menestyvän ja menestyvän liiketoiminnan kehittämisessä. Puhtaimmillaan tietoisella suuntajohtajuudella tarkoitetaan kykyä tuoda koko itsesi tähän johtoasemaan. Se tarkoittaa täydellistä itsetietoisuutta sekä aitoutta olla kuka olet. Tietoiset johtajat eivät keskity itseensä, vaan koko organisaatioon kokonaisuutena.

Heidän näkemyksensä ulottuu paljon pidemmälle kuin heidän päivän tehtävälistansa. Lähestyessään asioita tällä tavalla tietoiset johtajat luovat automaattisesti luotettavan ja vankan luottamuskulttuurin organisaatioon, jolla on valtavan voimakas vaikutus moraaliin ja sitä kautta tuottavuuteen. Tämä korkea tietoisuuden ja itsetietoisuuden taso, vaikka se on harvinaista, on saavutettavissa harjoittelemalla.

Käytän Co-Active Leadership -mallia työmme perustana jaBarret Value Centren työkalut johtajille  mitataksesi, missä olet johtajina, ja käynnistää kehitysmatka.

Co-Active Leadership malli

Ryhmän kehittäminen ja itsejohtaminen

Kuinka VALTUUTTAA koko organisaatio muuttumaan?

 

Menestyksen avain on yhtenäiset ja yhtenäiset tiimit, jotka työskentelevät samojen tavoitteiden saavuttamiseksi koko organisaatiossa. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä tarvitsee tukea ja työtä.

Skillnad-sovelluksen ja työkalujen avulla se on helpompaa, koska kyse on hyvästä pohjatyöstä. Kaikki perusasiat; tavoitteista, rakenteesta, vuorovaikutuksesta, kehityskulttuurista ja sitoutumisesta on keskusteltava ja työskenneltävä yhdessä, seurattava ja jälleen kehitettävä, kuten osittainen liikekone, se ei lopu koskaan.

Käytän Susan Wheelanin integroitua ryhmäkehitysmallia työmme perustana ja käytän SkillnadinJoukkueen laatututkimusnähdäksesi missä olet tällä hetkellä tiiminä ja käynnistääksesi kehitysmatkasi.

ASIAKASTAPAUKSET

Dingle

Itseohjautuvat tiimit

Olen tukenut Dingleä heidän matkallaan muuttaa tapaa, jolla he johtavat yritystä; perinteisemmistä tavoista itseohjautuvaan suuntaan. Olemme työskennelleet yhdessä organisaation kehittämisen, itsejohtamisen sekä yksilöiden ja tiimien tukemisen pohjalta.


Olemme mitanneet kehitystäTeambook Team Quality Survey, ensin tammikuussa 2019 ja nyt elokuussa 2019 ja tulokset antavat positiivista sysäystä eteenpäin ja osoittavat selkeitä kehitystehtäviä. Tehtäväni on ollut neuvoa/konsultoida, ohjata työpajoja sekä valmentaa tiimejä ja yksilöitä.

MPY

Johtoryhmän valmennus

Olen työskennellyt MPY:n johtoryhmän kanssa tammikuusta 2019 lähtien.  AloitimmeBarretin pienryhmäarviointiymmärtää johtoryhmän dynamiikan nykytilaa.

 

Tulosten perusteella aloimme työskennellä yhtenäisemmän tiimin eteen. Päätimme suorittaaBarret's Leadership Value Assessments (360)että kaikki tiimin jäsenet voivat aloittaa henkilökohtaisen kehityksensä.

 

Tehtäväni MPY:ssä on ollut valmentaa johtajia heidän kehityksessään, ohjata työpajoja ja tukea toimitusjohtajaa johtoryhmän kehittämisessä.

"Johtoryhmämme oli sulautumisen jälkeen epäyhtenäinen. Marikan mentoroinnilla ja valmennuksella sekä tiimitasolla että yksilöiden kanssa pystyimme yhtenäistämään johtotiimin, jolloin yritys sai takaisin menetettyään mojonsa. Barrettin arvopohjainen johtamisjärjestelmä on erittäin tehokas työkalu johtamisen muuttamiseen missä tahansa yrityksessä, varsinkin kun ohjauksessa on niin lahjakas, lahjakas ja sydämellinen valmentaja kuin Marika. Suosittelen häntä jokaiselle yritykselle tai johtajalle, joka haluaa astua arvopohjaisen johtamisen matkalle. ."

Pekka Mettälä toimitusjohtaja, MPY

YritysHelsinki

Valmennus

YritysHelsingissä olen työskennellyt ulkopuolisena valmentajana syksystä 2018 lähtien. Tuen työntekijöitä monissa heidän elämäänsä ja työhönsä liittyvissä asioissa. Tavoitteenamme on tukea heidän työhyvinvointiaan ja ammatillista kasvuaan. Ihmiset varaavat minulle kertaluonteisia tai säännöllisesti.

“Keskustelut ovat syventäneet omaa ajattelua siitä, mikä on itselle tärkeää, ja edistänyt osaltaan itsereflektiota. Myös käytetty malli on erittäin mielenkiintoinen, ja olisi mielenkiintoista soveltaa sen tyyppistä ajattelua myös omassa työssä kanssa."

 

”Coachingin on tuonut uutta näkökulmaa niin työhön kuin vapaa-aikaankin. Coaching on ollut kokonaisvaltaista ja henkilösti tuonut useita oivalluksia.”

 

”Coaching on ”pakottanut” ajattelemaan omaa jaksamista, hyvinvointia ja työntekoa, ja yleensä koko elämääkin! Mm. ajankäytön priorisointi, uusien ajatusten herättäminen, konkreettiset neuvot ja harjoitteet, keskustelu haasteista ja vahvuuksista.”

 

“On ollut hyödyllistä jakaa ulkopuolisen kanssa työhön ja saa tukea. Varmistusta omaan ammatti-identiteettiin.”

REDI-koulu

Valmennus

Olen tehnyt pro bono -valmennusta REDI Schoolin työntekijöille vuodesta 2018. Rakastan työtäni ja haluan maksaa sen eteenpäin. REDI School on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka opettaa teknologiaa murtaakseen esteitä ja yhdistääkseen tulevaisuuden digitaaliset johtajat Münchenissä, Berliinissä, Tanskassa ja verkossa.

”Olin yllättynyt, että saavutin tänä vuonna paljon itselleni asettamiani tavoitteita. Opin, että sotkeaminen on ok, ja asioiden hallitseminen vaatii paljon aikaa ja ettei koskaan ole liian myöhäistä hallita mitään elämässä. Olen itsevarmempi, itsehillintä ja Rakastan itseäni enemmän.  Kun aloin tehdä asioita, joista pidän, kaikki muuttui rentouttavammaksi ja olin keskittyneempi. Tuntuu kuin olisin itseni kanssa tehnyt asiat onnistuneesti tarttuvaksi kaikilla elämän osa-alueilla._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_"

Hill Audit

Johtamisen valmennus

Hill Auditia varten suunnittelin ja toteutin viiden kuukauden johtamisvalmennusohjelman kahdelle uudelle johtoryhmän jäsenelle. Sukelsimme aiheisiin, keitä he ovat johtajina, mikä on heidän vaikutus, kuinka kasvaa ja kehittyä johtajana heidän yksilöllisistä tarpeistaan jne.Barretin henkilökohtaisten arvojen arviointiprosessin tukemisessa ja heille tärkeiden arvojen ymmärtämisessä ja niiden sopeuttamisessa työhön ja elämään.

 

”Tässä prosessissa minulle oli tärkeintä ymmärtää paremmin missä olen nyt kasvaessani Barretin Seven Levels of Consciousness -mallin avulla, kuinka voin vaikuttaa muihin kiinnittämällä huomiota kuuntelemiseen, syventää oppimistani arvoistani ja tukea. palautekulttuuri. Olen erittäin tyytyväinen Marikaan valmentajana ja siihen, kuinka hän toteutti ohjelman. "


Suunnittelin ja toteutin koko Hill Audit -tiimille "Taming The Time" -työpajan hyvinvoinnista ja siitä, miten he voivat yksilöllisesti ja tiiminä huolehtia ja tukea toistensa hyvinvoinnista.

"Todella hyödyllinen aihe ja toteuttaa keskustelua keskustelutssa pienemmässä työyhteisössä. Valmentaja johti hyvin keskustelua ja piti jokaisen vastausta arvokkaana.”

”Mielestäni valmennus oli asialtään erittäin hyvä ja pidin Marikan rennosta valmennustyylistä. Positiivista oli, että valmennuksen sisältö oli mitoitettu juuri oikeaan aikaan (eli ei liikaa asiaa lyhyessä ajassa).”

”Hyvä innostava valmentaja ja aihekokonaisuus”

AXA:n kanssa olen auttanut pohjoismaisia johtajia nopeuttamaan kulttuurin muutosta. Projektimme alkoi vuonna 2019 ja jatkuu edelleen. Olen työskennellyt johtajien ja monikulttuuristen tiimien kanssa tarjoten heille työkaluja, valmennusta ja koulutusta itsejohtajuudesta. Olemme työskennelleet syvästi henkilökohtaisten/organisaation arvojen, motivaation, puolustusmekanismiemme, konfliktien ratkaisemisen sekä palautteen kysymisen, antamisen ja vastaanottamisen parissa.

”Valmennustunnit Marikan kanssa ovat olleet oivaltavia ja inspiroivia. Emme ole koskaan aikaisemmin käyneet näin keskustelua tiimissämme. Mielestäni on tärkeää ja arvokasta jatkaa työtä sekä henkilökohtaisella että tiimitasolla."

Kerron mielelläni lisää, joten ota yhteyttä tai varaa tapaaminen, jotta voimme tutustua toisiimme ja aloittaa matkasi suunnittelu!

bottom of page